Sokorói-dombság Reformátusai

Felfelé nyitva - március 27.

2020. március 27. 07:00 - Bella Péter

Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.
Máté 6,33

nik-shuliahin-bunwp1bl0nc-unsplash.jpg

Kiszámíthatatlan az egész. Ma erről beszélgettünk a feleségemmel, hogy mennyire kiszámíthatatlan ez az egész járvány és ami következik belőle, hogy mennyire nem lehet tudni, mi lesz. Nem tudunk felkészülni. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, a jövő hét, a jövő hónap. És nem csak mi nem tudjuk irányítani azt, ami következik, mi egyszerű emberek, de azok sem, akiknek hatalmuk van, akik a világ vezetői. Egyformán tárjuk szét a kezünket, ha a holnapról kérdeznek. Ez a tehetetlenség leleplez minket. Egy illúzióval megint kevesebb, nem, a modern embernek a maga tudásával és technológiájával sincs a kezében minden, hiába gondoltuk, hiába dőltünk hátra.

Ezzel együtt nekem Jézus szavai így kapnak egy újabb árnyalatot. Nincs a kezemben a holnap, sőt, most a világnak sincs a kezében a holnap, csak valószínűség, számítások, lehetséges forgatókönyvek vannak. Bevallom, aggódok elég rendesen. És ebbe az aggódásba kiált bele Jézus mondata: "Ember, nézz körül, hogy most mi a helyzet, a mával foglalkozz." A mára van hatásom, a mai nap is épp elég kihívást rejt, a zűrzavar, az óvatosság, a monotonitás, vagy az, hogyan is oldjam meg távolról azt, amit évek óta személyesen szoktam. Ehhez kell az energia, meg azokhoz az emberekhez, akik egy légtérben maradtak velem vagy akiket fel kell hívnom, akikre rá kell írnom.

"Jött egy vírus, és kicsavarta a kezemből a holnapot és a holnaputánt" - gondolom először. Aztán beleolvasok a Bibliába és megértem. "Nem is volt a kezemben a holnapom, a vírus pedig nem csavart ki semmit. Ráadásul én is, és a vírus is Isten kezében vagyunk. Onnan meg semmit sem lehet kicsavarni." A holnapot legfeljebb elkérni tudom és nem COVID-19-től hanem Jézus Krisztustól. A ma viszont az enyém, meg kell tennem, ami szükséges - és azt sem egyedül.

Ja igen, még valami. A mondatok, ami a fentit megelőzik, amik hozzá tartoznak, legalább ilyen fontosak: "Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több-e az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét csak egy perccel is? Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek: nem fáradoznak, és nem fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne kérdezgessétek: Mit együnk? – vagy: Mit igyunk? – vagy: Mit öltsünk magunkra? Ilyesmikért a pogányok törik magukat; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek."

Szólj hozzá!

Felfelé nyitva - március 26.

2020. március 26. 07:00 - Bella Violetta

Az Úr azonban odarendelt egy nagy halat, és az lenyelte Jónást. Három nap és három éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott, és ezt mondta: Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hínár fonódott a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld. De te kiemelted életemet a sírból, ó, Uram, Istenem! Amikor elcsüggedt a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád, szent templomodba. Akik hitvány bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hálaéneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás!

Gyermekágyi időszak végén ért engem az otthonmaradási kényszer, ezért már két hónapja a világot jobbára ezek a falak jelentik. Van ebben a helyzetben sok öröm, néhány kellemetlen apróság - mint az ember elszabaduló frizurája - de az első dolog, ami zavar, ami nehéz, az a szétfolyó idő.


estee-janssens-zni0zgb3bkq-unsplash.jpgEddig ugyanis lebegtek a szemem előtt dátumok: családi ünnepek és a hozzájuk kapcsolódó találkozások - ezek ugye most meghiúsulnak. Vártam, hogy a gyülekezet virágvasárnap birtokba veszi az új gyülekezeti központot - no ez is átalakult. Most semmi nincs a naptárban, amiről biztosan állíthatnánk, hogy addigra már rendben leszünk. Nem tudjuk, milyen hosszú a centi, amit vágni kell. Csak folyik az idő, csak múlik és ezt se észlelném, ha nem ismétlődnének pelenkázások és evések. És ahogy a jövőből eltűntek a várható dolgok, hirtelen a napok jelentősége is elmúlt, ezért el is kezdtem keverni őket: küldtem a kukát kihúzni a férjem kedd helyett pénteken... Teljes időzavar.

Eszembe jutott Jónás a maga beszűkült helyzetében, vajon mennyi időnek érezte azt a három napot...? Biztos jóval hosszabbnak, és azt sem tudhatta, hogy egyáltalán lesz menekülés. Ahogy a tanítványok sem tudhatták nagypéntek után, csak ott voltak, benne a helyzetben és nem tudták, lesz-e megoldás és ha igen, akkor mikor, és milyen. Az egyetlen támaszuk az lehetett, amilyennek addig Istent megismerték. 

Istent ismerve mégiscsak van mit várnunk. Dátumot nem tudok. De szabadítást várunk. 

jon-tyson-xmmsdtigsfo-unsplash.jpg

 

Szólj hozzá!

Istentisztelet - március 22.

2020. március 25. 18:03 - Bella Péter

Furcsa istentisztelet volt a múlt vasárnapi, az üres templomban. De hisszük, hogy a Szentlélek átlépi a határainkat és megköszönjük, hogy az interneten velünk tartottak a testvérek.

Örömmel osztjuk meg itt, az oldalunkon is az élőnél jobb minőségű videót.

Szólj hozzá!

Felfelé nyitva - március 25.

2020. március 25. 07:00 - Bella Péter

A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét.
Lukács 11,34

adult-beautiful-blue-eyes-book-206563.jpg

Azt hiszem, most értettem csak meg, mire gondolt itt Jézus, ez a mindent felborító járványhelyzet kellett hozzá. Tegnap be kellett szaladnom egy boltba, nagyobb bolt volt, oda szoktunk mindig járni. Nem volt benn sok ember, de aki igen, többségében valamilyen maszkot hordott, rajtam is volt egy, biztos, ami biztos. Ott voltunk mi, de arcok nélkül, de ennyi is elég volt. Két sor között, mi, két maszkos férfi, egyszerre álltunk meg úgy, hogy nehéz volt a továbbjutás, én intettem, szóltam, hogy jöjjön. Ő jött és köszönte. És közben mindketten mosolyogtunk, ebben biztos vagyok, nem is annyira a szavak tónusból, hanem abból, ahogy nézett, a szem elég volt. Pár sorral arrébb egy nő jött, ellentmondást nem tűrően, ffp3-as maszkban, a szűk sorok közt, mint egy jégtörő, félelmetes volt a szemeinek hűvössége, az, ahogyan nem volt válasz senki felé, gurultunk is el előle. A pénztároslány kedvessége is csak a tekintetén át vált élővé. Találkozásélmények voltak ismeretlenekkel, úgy, hogy az arcokat sem láttam és mégis igaziak voltak. Igen, a szemek sokkal többet árulnak el, mint eddig gondoltam.

Ezekben a hetekben sokszor csak a szemeinket látják majd, sokszor csak szemeket látunk majd. Arcmaszkok felett egy pékségben, egymástól másfél méterre a sorban vagy akkor, amikor csengetnek és a szokásosnál óvatosabban nézünk ki a kerítés deszkái között. Amikor egy nővér, egy orvos feltekint a leleteinkből. Nem lesz mindegy, mit üzen a szemünk. A tekintetünk lesz az üzenet.

Jézus folytatja: "Vigyázz tehát, hogy a benned levő világosság sötétséggé ne legyen! Ha tehát az egész tested világos, és nincsen benne semmi sötétség, akkor olyan világos lesz az egész, mint amikor a lámpás megvilágít téged a fényével. (Lukács 11,35-36)" Világítanunk kell, akkor rendben lesz minden. Akkor, ha nem is látszik más, mint a szemünk, az is elég lesz. Fel kell készülnünk, hogy meglássuk a másik szeméből (és csak a szeméből) a csüggedést, a félelmet, a segítségkérést. Hogy kiolvassuk a másik tekintetéből a jószándékot, a biztatást és a féltés. Fel kell készülnünk, a szemünkkel nyugtatni kell, de ehhez el kell csendesíteni a mi belső háborgásunkat. A szemünknek bátorítania kell, de ehhez előbb szükségünk van a a Jézusba vetett bizalomra. A szemünkkel nevetni kell és nevettetni, de ehhez meg kell erősödni a a Lélek örömében. Állnunk kell mások tekintetét, de ehhez szükség van az Atya irgalmára. És mindez akkor is igaz, ha nincsenek maszkok, ha láthatóak az arcok.

A szemünk a lámpás, világítania kell. Jöjj, Világ Világossága és adj a fényedből ma is.

 

Szólj hozzá!

Felfelé nyitva - március 24.

2020. március 24. 07:00 - Bella Violetta

Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta.Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. 
Lukács 10,38-42

Mártát nem könnyű kizökkenteni. Nem hagyta a különleges alkalom miatt lefoszlani magáról a szokásokat, a szerepelvárást, azt, hogy ő úgy tekinthessen magára mint jó háziasszonyra, mint arra, aki teszi a dolgát „ahogy minden rendes ember”. Jézus pedig azt várta volna, hogy ő is odatelepszik. Várta, hogy ha már az ő otthonába jött, akkor megragadja ezt az alkalmat arra hogy hallgassa, kérdezze, közösségben legyen vele. Jézus azt várta, hogy mindezekért Márta inkább rossz háziasszony lesz. Hogy feladja a vágyat a rendes emberségre. Hogy feladja a „mit fognak szólni”-t. 

Ez az idei fura vírusos otthonmaradós böjt elég különleges alkalom. Az emberéletben nem volt még ilyen. Mi van, ha ebben valami különlegeset szeretne tanítani az Úr, csak mi nem telepszünk a lábához? Mi van, ha csak visszük tovább a szerepeinket, a vélt vagy valós elváráshalmazokat, és nem hagyjuk lefoszlani magunkról mindazt, amit mi rendes emberség alatt értünk? Mit kell letenni azért, hogy az Úrral szemben védtelenek, neki kiszolgáltatottak, hallók legyünk? Hogy nyitottak legyünk inkább, mint jó férjek, pöpec házigazdák, figyelmes barátok, vagy legjobb fotósok az instagram kapcsolataink között?

sasha-stories-xvttk3wcyme-unsplash.jpg

Próbálsz még a karanténban is az év dolgozója, a család bölcse, az osztály bohóca vagy épp eminense lenni? Büszkén viseled a láthatatlan plecsnijét a környék legszebb kertjének, legjobban nevelt gyerekének, legsegítőkészebb rokonának? Próbáld meg letenni ezt! Csinálod azt, amire évek óta nem volt időd: padlást takarítasz, garázst szanálsz, fertőtleníted a tetőcserepet? Próbálod fenntartani magad hasznosságának látszatát, hogy érezhesd magad valakinek? Hagyd abba! Több vagy, mint a szerepeid összessége, és Isten is több azoknál a szerepeknél, amiket neki tulajdonítunk. Nyiss erre a többre magadban és Istenben!

Ha most nincs idő és lehetőség az Úr szavát keresned, akkor mikor? Keresd őt úgy is, ahogy máskor nem! Fedezz fel olyan zenét, ami téged közelebb visz Istenhez! Keress olyan könyvet, ami megvilágít neked valami újat Jézusról! Próbálj másként imádkozni: más testhelyzetben, más szavakkal, más formában…! Olvasd máshogy az igét: más fordításból, más tördelésben, más nyelven akár… Nézz rá más kultúrák keresztény szokásaira, hagyományaira, más kegyességek erősségeire! Hagyd, hogy az otthonod a börtönöd helyett a meglátogattatásod helye legyen!

Ahelyett, hogy megpróbálsz pont úgy élni mint máskor, csak kisebb helyen, keresd a Többet!

Szólj hozzá!

Felfelé nyitva - március 23.

2020. március 23. 07:00 - Bella Péter

...mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni.
Apostolok cselekedetei 2,6b

three-black-handset-toys-821754.jpg

Amikor megérkeznek a nehéz idők, akkor megérteni is egyre nehezebb egymást. Olyankor a szavak még jobban összegabalyodnak, vagy elmerülnek az érzéseink, indulataink zűrzavarában. Mondok valamit és mikor kiejtem a számon, már más van mögötte. Mondok valamit és te nem azt hallod. Nem úgy hallod. Aztán mondasz valamit és nem azt hallom, nem úgy hallom. Egy nyelvet beszélünk, de a válság interferenciája összezavarja a jelentést. Vagyis, pontosabban, velünk van a baj, ahogy mi állunk a krízis közepén, ahogy mi esünk szét és velünk együtt a szavaink is.

Mintha minden probléma egy plusz kis bábeltorony lenne.

Pünkösd megfordította a bábeli zűrzavart, bár sok nyelven szóltak egymáshoz, mégis értették egymást az emberek. Akkor lehet, hogy nekünk is a Szentlélekre van szükségünk, még inkább, amikor jönnek a bajok? Igen, a Lélek segíthet. Szétszedegetni az összezavarodott szavakat, de előtte kibogozni az összekuszálódott érzéseinket, felülemelni a félelmeken, bizonytalanságon, megnyitni rejtett lelki tartalékokat, amikről nem is tudunk. A Lélek segít irányban tartani a mondatainkat. És utána ott van ugyanaz a Szentlélek a másik fülében, fejében és szívében és lesz közöttünk kapocs, megerősítés, ha kell tolmács, csak hogy egy irányba tartsunk.

Persze pünkösdkor a léleksegített szavakon át Jézus is jelen volt. Jöjj, Szentlélek, segíts, hogy beszédünk legyen Krisztus hordozója!

Szólj hozzá!

Felfelé nyitva - március 20.

2020. március 20. 07:00 - Bella Violetta

Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár szült Ábrahámnak, ezt mondta Ábrahámnak: Kergesd el ezt a szolgálóleányt és a fiát, mert nem örökölhet együtt egy szolgálóleány fia az én fiammal, Izsákkal! Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett, a fia miatt. De Isten ezt mondta Ábrahámnak: Ne bánkódj a fiú és a szolgálóleányod miatt! Bármit mond neked Sára, hallgass a szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. De a szolgálóleány fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret meg egy tömlő vizet, és odaadta Hágárnak. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott Beérseba pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, letette a gyermeket az egyik bokor alá, maga pedig elment, leült vele szemben egy nyíllövésnyi távolságban, és ezt mondta: Ne lássam, amikor meghal a gyermek! Ott ült vele szemben, és hangosan sírt.  De Isten meghallotta a fiú hangját, Isten angyala pedig kiáltott a mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá: Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját onnan, ahol fekszik!  Kelj föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle!  És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút.  Isten pedig vele volt a fiúval, és az felnövekedett.

1Mózes 21, 9-19

earth-desert-dry-hot-60013.jpg

Sokat gondolkodom rajta, hogy Hágár mennyire áldozat, mennyire bűnrészes. Lehetett ebben a korban és kultúrában egyáltalán különvéleménye, vagy esélytelen volt a többiek ötletével szemben? Emelhetett szót magáért, vagy némán tűrt? Az ő élete változik meg a leginkább a többiek elhatározására, hogy gyermek kell, és még a motivációjuk sem épp kikezdhetetlen: az Isten iránti türelmetlenség. Mennyire háboroghatott a lelke, hogy ezek után kinn találja magát a semmi közepén ő, aki az örököst szülte. Úgy remélte, az ő gyermeke lesz a kiválasztott, aztán mégiscsak egy hiba? Isten tervének egy mellékterméke? Vajon inkább a többiek felé van benne vád vagy saját maga felé? Vagy haragszik Istenre, aki nem elégedett meg az ő fiával örökös gyanánt? Abban biztos vagyok, hogy félt. Sőt, már a félelmen is túljutott, feladta. Már nem kérdés számára, hogy meghalnak-e a kietlen pusztában, hanem csak az, hogy mennyire törik össze a szíve, még mielőtt a fizikuma feladná.

Vannak, akik most távol szorultak a szeretteiktől. Vagy esélyes, hogy elveszítik a munkájukat, megélhetésüket. Akik hirtelen a kietlenben találják magukat. Mondjuk a karanténban: akár nem is csak otthon, hanem a kórházban, ahol semmi sem komfortos, barátságos és talán még kézzelfoghatóbb a súlya a járványhelyzetnek, az élet-halál kérdésnek. Talán te is épp azt éled át, hogy a kietlenben vagy, nem látod, hogyan tovább.

Van-e benned vád, harag? Ki a hibás? A többiek? Kína meg Olaszország, hogy hagyta elharapózni? A nyugdíjas, akit nem tudunk rávenni a nem kimenésre? A kormány? Az orvosok? Az Isten, aki ezt hagyja? Te magad? Bűnrészes vagy vagy csak áldozat?

Van-e benned félelem? Félelem magadért? Félelem a tieidért? Félelem a munkádért? Félelem, hogy az életed nem folyhat úgy tovább, ahogyan megszoktad…?

Van-e benned lemondás? Hogy ugyan, már mindegy....

Hívő neveltetéssel néha túl hamar, néha még a belátás és felismerés előtt lemoderáljuk ezeket a negatív érzelmeket. Segít pedig az önismeretben, sőt a hatástalanításban is, ha felismerjük magunkban ezeket.

De (!) akármi is mozog Hágárban, akár bűnös, bűnrészes, akár áldozat, még az emberi hibák által maga alá temetve sem feledkezik meg róla Isten. Kiemeli őt az érzelmei sötét tengere alól. Megnyitja ezt a beszűkült helyzetet, és kiderül, nem is annyira a helyzet volt szűkös, mint amennyire Hágár látása szűkült be. Közel ugyanis a segítség, a víz, az élet. Hágár gondoskodást nyer. Halál helyett életet. Céltalanság helyett célt. Kilátástalanság helyett ígéretet. Pedig nem, nem lesz a választott nép életében főszereplő sem ő, sem a  fia. Milyen biztató hogy Isten még a terve mellékszálának, epizódszereplőjének is ennyi figyelmet szentel! Biztasson ez!

Isten kiválasztottja vagy, terve és célja van veled. Téged is kibányász az érzelmeid alól, akármi is temetett maga alá és új látást ad. Nem maradsz a kietlenben! Ha kell, a körülményeiden formál, ha kell, akkor te magadon. 

Szólj hozzá!

Felfelé nyitva - március 19.

2020. március 19. 07:00 - Bella Péter

Az Úr pedig bezárta Nóé mögött az ajtót.
1 Mózes 7,16/b

yucel-moran-yyaa6tkt4k4-unsplash.jpg

Nóé az ajtót nézte már egy ideje. Furcsa volt, hogy úgy tudott lesétálni oda, hogy nem botlott bele senkibe a családjából, ami szinte csoda, mert akármilyen hatalmas volt a bárka, nem nagyon tudtak egyedül lenni benne. Magát is meglepte, ahogy elkezdett kiabálni a hatalmas ajtóval, kiadta a dühét. "Miért vagy zárva?! Miért?" Persze nem az ajtóra volt dühös, hanem a szűk folyosókra, a sós, áporodott levegőre, a zsúfoltságra, beszorítva érezte magát, fogolynak egy fából építette börtönben a végtelen tenger közepén. De ez pár perce volt. Azóta sok minden megváltozott.

Minden megváltozott, mert ráébredt arra, hogy egyáltalán nem fogoly, sőt szabad. Szabad, mert ő él. Életben maradt és ez azért lehetséges mert rázárult az az ajtó, és a szűk folyosók, az áporodott sós levegő mind megerősíti, hogy él. Az, hogy folyton belebotlik valakibe, hogy nem tud egyedül lenni, az is a szabadság része. Mert él. Ezért szabad. Van jelene, van jövője. Van lehetősége. Isten rázárta az ajtót és ezzel nem elvette a világot tőle, hanem neki adta. Szabad volt, mert élt. És ajándékba kapta az életét, akkor ez a szabadság is ajándék.

Szabad vagyok, mert élhetek. És jól élhetek a szabadságommal, mert az élet Ura megtanítja, hogy töltsem meg azt. Többet van zárva ezekben a napokban az én ajtóm is, leszűkült a mindennapok tere, egyedül is nehezebb lenni. De ez valójában nem lényeges. Szabad vagyok, mert élek és ha a bezárt ajtó kell ahhoz, hogy éljek, akkor az kell. A halál veszi el a szabadságot. De én élek. Köszönöm, Uram a nyitott ajtók idejét, amikor tág tér áll előttem. De köszönöm, Uram azt is, amikor a bezárt ajtók, szűk terek, zsúfolt szobák jelzik, hogy élek. Veled ez is, az is a szabadság.

Szólj hozzá!

Felfelé nyitva - március 18.

2020. március 18. 07:00 - Bella Violetta

Azután így folytatta: Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét! Ő pedig megosztotta közöttük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre… /Lukács evangéliuma 15,11-13/

 

tekozl.jpgMindig rettenetesen érdekelt, mi forgott a tékozló fiú fejében és szívében. Milyen vágyak, milyen indíttatás. Talán most, otthonmaradási időben tudjuk igazán megérteni a mehetnékét. Azt gondolta, otthon minden gát. Hogy kiteljesedni csak másutt lehet. Fejlődni csak odakinn lehet. Hogy az élet az odakinn van, ez pedig csak valami szűk, korlátolt kényszer. Az Atya hatalom, amit meg kell dönteni a szabadsághoz. Ma is divatos szlogen, hogy az élet ott kezdődik, ahol a komfortzóna véget ér. De vajon mi is a mi komfortzónánk? Tényleg az otthonunk? Nem pont az állandó zsizsegés, rendezés, utazás, mobilitás, kapcsolattartás és bonyolítás? Sokunk komfortzónája épp a mehetnék.

 

Ennek a fiúnak bezártságérzete van, sőt, mai divatos kifejezéssel a FOMO áldozata (fear of missing out – egy tudományos kifejezés a fiatal generáció valamiből való kimaradástól való félelmére). És a mehetnékje szabad utat kap. A gátak, a korlátok engednek. Aztán mikor valóban kijut, nem jut semmivel se többre, jobbra, életebbre, sőt. Kiderül: az alternatíva csak fejben volt olyan vonzó, aki nem találta az értéket otthon, az nem találta kinn sem.  Aki ott élt a nagybetűs ÉLET mellett és nem érezte mégsem, az eltávolodva mégúgysem fogja. Attól félt, kimarad valami nem is tudja miből, most viszont az életéért kell aggódnia. Amiből valójában kimaradt, az a nélkülözés, a baj, a kudarc. 

 

Kísértésünk a mehetnék. Komoly lelkigyakorlat: most megtalálni a szépet és a célt, az értéket otthon. Megtalálni a szokásosban Istent. Érdemes akár írni, vagy fotózni: „szépen esett a fény a szobába” ,„virágban az aranyeső és ez jól esik” vagy „a kilincs íve milyen különleges”. Modern remeteségünk épp az élet óvása jegyében történik, még csak nem is az élettől való elfordulásképpen, mint ahogy azt klasszikusan gyakorolták az elvonulók. Keressük az apró dolgok szépségét, amit máskor a rohanásban, az inger-özönben észre sem veszünk! Gyönyörködjünk, teljünk el az apró dolgokkal, csodálkozzunk rá a saját környezetünkre és dolgainkkal, és lássuk benne az Atya jókedvét és bő kezét!  

 

Szólj hozzá!

Felfelé nyitva - március 17.

2020. március 17. 07:00 - Bella Péter

10 Jákób pedig elindult Beérsebából, és Hárán felé tartott. 11 Elért egy helyre, és ott töltötte az éjszakát, mert a nap lement. Fogott egyet az ott levő kövek közül, a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. 12 És álmot látott: Egy lépcső állt a földön, amelynek teteje az égig ért, és Isten angyalai jártak azon fel és le. 13 Odafönt pedig az Úr állt, és ezt mondta: Én vagyok az Úr, atyádnak, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene! Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te utódaidnak. 14 Annyi utódod lesz, mint a föld pora, terjeszkedni fogsz nyugatra és keletre, északra és délre, és általad nyer áldást, meg utódod által a föld minden nemzetsége. 15 Mert én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhova mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony, nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked.
1Mózes 28,10-15

hlinka-1.jpg

Az a pusztaság, ahol Jákób menekült, szinte végtelennek tűnhetett, nappal messzire ellátni a kopár, száraz vidéken. Bár a síkot hegyek törik meg, messzeség, ameddig a szem ellát. Jákóbnak ez a nagy tér mégsem a szabadságot adta, nem a hatalmas távlatokat. Szűk volt neki a világ, le volt zárva minden irányba, akármennyire is tág teret adott neki a pusztaság. Elrontott mindent, a visszaút lezárult, nem mehetett oda vissza, ahonnan menekült. Még van három égtáj, de az pedig a lehetetlent és reménytelenséget rejtette magában. Ahogy Jákób este egyedül a feje alá húzza a követ, egy olyan ember képét mutatja, akit bezárt az élete, akinek már nincsenek lehetőségei, aki kiszakadt a megszokott jóból és most nincs semmije. Minden irányból bezárva alszik el.

Csakhogy nincs minden irányból lezárva a fiú élete, nem csak a hátra és az előre, a balra és a jobbra van. Van még egy dimenzió, amihez fel kell nézni. Álmában létrát, más fordítás szerint egy lépcsőt lát, aminek a teteje az égig ér. Egy lépcső, fel. Négy irányban zárva van Jákób élete, de Isten üzen - felfelé nyitva van. Isten ígéretei, hűsége, jelenléte megnyitja a bezárt életet, emberen túli irányba és távlatokkal. És megerősíti. Nem veszi ki Isten Jákóbot a nehézségekből, végig kell mennie rajta, de változni fog, tanulni fog és mivel vele lesz végig Isten, több lesz a végén. Felfelé nyitva van az élete és ez adja meg a lehetőséget Jákóbnak, hogy a négy égtáj felé is ki tudjon lépni. Hogy folytassa az életet, hogy betöltse azt, ami az ő küldetése. Átvenni a nagyapjának, az apjának adott szövetséget.

Felfelé nyitva - ígéri a különös álom, ami az Isten szavának hordozója. Felfelé nyitva - ígéri a mai hívőnek is, bármennyire beszorítva is érezze magát abban a különös helyzetben, amiben most vagyunk. Felfelé nyitva marad minden, legyünk egy kórházszobában vagy a lakásunk falai közé zárva, legyünk száműzve az eddig megszokott távolságoktól és lehetőségektől, valójában soha nem leszünk teljesen beszorítva. Mindig meglesz az a plusz dimenzió, amit az Atya megtervezett nekünk, amit a Fiú visszaadott nekünk és amiben a Szentlélek napról napra segít tájékozódni.

Felfelé nyitva van, és marad az életünk, bármi is történjék.

Szólj hozzá!

A gyülekezet átkapcsol speciális üzemmódba

2020. március 16. 19:29 - Bella Péter

Mi változik? Mi marad el? Mi lesz helyette?

Az új koronavírus-járvány miatt tovább szigorodtak a mindenkire érvényes szabályok. Mivel mindannyiunk érdeke ezek betartása, gyülekezetünk tagjainak is ajánljuk a hivatalos előírásokat.

Közösségünk mindennapjainak is alkalmazkodni kell mindehhez ideiglenesen. Speciális üzemmódba kapcsolunk addig, amíg azt nem mondják a szakemberek, hogy visszatérhet minden a rendes kerékvágásba. De mit is jelent mindez? Egyelőre ezt:

 • szüneteltetünk minden közösségi alkalmat, azaz nem leszünk együtt többen egy térben gyülekezeti programon, amíg nem lehet. Nem lesz bibliaóra, jegyesoktatás, konfirmációs óra, istentisztelet, gyerekistentisztelet. Nem csak mi teszünk így, hanem hazánk összes református gyülekezete, itt olvasható az egyházvezetés hivatalos nyilatkozata.
 • a lelkész eközben telefonon és online bármikor elérhető lesz (ha valami miatt nem megy, a lehető leghamarabb). Bármilyen kérdés, probléma esetén, közösen keressük a megoldást, a bátorítást ezekben a nehéz időkben. Kérjük a gyülekezeti tagokat, hogy bátran hívjanak, írjanak. Telefonszám: +36 30 68 88 201. Email: bellapeter.ref@gmail.com. Skype: bellajazz_2. Ezen kívül Facebookon és Messengeren is megtalálható vagyok.
 • a vasárnapi istentisztelet idejében, 10 órakor virtuálisan gyűlünk össze imádkozni, igét hallgatni, a Biblia üzenetét kutatni. Ameddig lehet, a templomunkból lesz élő Facebook-közvetítés, ha esetleg nem lehet, akkor az otthonunkból. Ezt a későbbiekben is meg lehet nézni. Ide imakéréseket is lehet küldeni a bellapeter.ref@gmail.com címre.
 • elkezdünk egy reggeli írásos rövid áhítat-sorozatot, "Felfelé nyitva" címmel, ami terveink szerint hétfőtől péntekig lesz minden reggel olvasható ezen az oldalon (reformatusok.blog.hu).
 • a keddi bibliaóra idején, 17 órakor az különböző internetes felületeinkre kikerül egy videós igemeditáció, rövid igei gondolatokkal és imádság felé vezető kérdésekkel.
 • szombatonként ajánlani fogunk valamilyen keresztény írást, cikket, jegyzetet, prédikációt.
 • a megszokott Facebook-oldalunkon túl elindul egy kötetlenebb, de zárt csoport a gyülekezet tagjainak (akik szeretnék), ahol bárki megoszthatná, ha segítség kell neki, ha valami nehéz vagy örömteli történt vele, ha bizonyságtétele van. Ez valamikor a héten indul, külön névvel, az indulást jelezni fogjuk.

Egyelőre ennyi, amit tervezünk, ami reményeink szerint működni is fog. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy vigyék a hírét a változásnak. Most a személyes találkozások nélkül sokkal inkább az internetre kell, hogy hagyatkozzunk, de ez valójában nagy lehetőség nem csak a gyülekezetnek, de a családoknak és a baráti köröknek. Ezért kérjük, hogy segítsük azokat, akik nem használnak internetet, nem ismerősek az online-világban. Keressék egymást telefonon vagy más online módon.

Az élő Isten kísérjen minket tovább!

Szólj hozzá!

A pánikon innen, a semmiségen túl

2020. március 15. 17:55 - Bella Péter

Az erő, a szeret és a józanság lelkével a válság idején

img_20200315_105121.jpg
Pánikon innen, semmiségen túl...

Testvérek, a mai vasárnapon nem kerülhetjük ki azt, amiben vagyunk, nem tehetjük, hogy hallgassunk róla. Egy világjárvány közepén, ami, akár elkapjuk, akár nem, nem csak hatással lesz az életünkre, de már hatással is van.
Timóteus Pál apostol legfontosabb tanítványa és talán a hozzá legközelebb álló munkatársa. Ez a levél egy válság idején írt személyes hangú levél: Pál apostol már a vértanúhalálra készül, magához hívja még egyszer Timóteust, látni akarja, át akarja adni az örökségét. Timóteus számára jön egy olyan helyzet, ami addig még nem volt. Eddig mindig ott volt Pál, de eljön az idő, amikor nem lesz és fel kell nőnie a feladathoz – hogy ő lesz olyan mások számára, mint neki volt az apostol. Mit tegyen ebben a krízishelyzetben? Legyintsen, hogy nem olyan nagy dolog? Nem, igenis más lesz sok minden, erre be kell rendezkedni. Pánikoljon? Nem, az sem megoldás, csak ront a saját helyzetén, ráadásul az evangélium szolgálatának sem tesz jót. Valahol a kettő között van az út: A Szentlélek vezetésével, erőben, szeretetben és józanságban.
Üzenet ez nekünk, nem véletlenül választottam ezt az igét a mai vasárnapra (a járvány óta nagyon sokan osztják meg). Meg kell találni keresztény emberként a helyünket, a dolgunkat ebben a válságidőszakban, a járvány idején és még tovább, amikor már nem tombolnak a vírusok, csak a következményei a társadalomban, a gazdaságban, az is nehéz lesz. Hallgassunk hát Isten igéjére, mit üzen pánikon innen, a semmiségen túl.

Tovább
Szólj hozzá!

Fontos információk a március 15-i istentisztelettel kapcsolatban

2020. március 14. 16:56 - Bella Péter

Helyszínváltozás!

Március 15-én, idő előtt, a veszélyhelyzet miatt már a Gyülekezeti Központban (Fő u. 76.) tartjuk a tíz órás istentiszteletet.

img_20200314_101052.jpg

A képen látszik, hogy berendeztük, köszönjük a Művelődési Ház segítségét, hogy eddig is ott lehettünk és köszönjük a kölcsönszékeket.

A járvány miatt a következőkre kell figyelni vasárnap:
- Az előző hetekhez hasonlóan nem lesz kézfogás az istentisztelet végén.
- Kézmosásra a mosdókban van hely és kérünk is mindenkit.
- Szellősen rendeztük a székeket, egymástól viszonylagos távolságban ülünk.
- Csak maximum száz fő lehet az istentiszteleten.
- Az istentisztelet felvételét és hanganyagát a délután során megosztjuk, ha valaki nem tudna vagy nem akarna eljönni.
Kérjük azokat, akik betegek, vagy annak érzik magukat, inkább ne jöjjenek most. Az idősebb testvérek és a krónikus betegek is gondolják meg, hogy eljönnek-e.

Március 17-én 17 órakor a Bibliaóra a járvánnyal kapcsolatos helyzet miatt nem lesz megtartva, helyette terv szerint online áhitat kedd délutántól a Youtube-on. Információk ezzel kapcsolatban később.

Kérjük, hogy a gyülekezettel kapcsolatos információkat figyeljék a megszokott csatornákon (email, blog, Facebook), mert folyamatosan változik a helyzet és közösségünk próbál alkalmazkodni.
Kérem a gyülekezetünkhöz tartozó idősebb vagy krónikus betegségben szenvedő testvéreket, hogy ha segítség kell (pl. bevásárlás, receptek elhozása stb.), keressék a lelkipásztort, megszervezzük, hogy legyen, aki segít.
A lelkész karantén esetén is bemehet a kórházba és van református kórházlelkész is Győrben.

Megköszönjük, ha az információt továbbadják másoknak is!

Szólj hozzá!

Kinyílik egy újabb ajtó!

2020. február 28. 18:49 - Bella Péter

Üzenet a Pápai Református Egyházmegye gyülekezeteinek

img_20200227_145113_1.jpg

Március 15-én a Pápai Református Egyházmegye gyülekezetei a győrújbaráti református gyülekezeti központ számára gyűjtik a perselyadományt. Mire fordítjuk és hogyan jutottunk el idáig?

2011. szeptemberében az élő Isten kinyitott egy ajtót, egy új gyülekezet kezdte el a szolgálatát Győr mellett, a Sokorói-dombság mentén, Gyirmóton, Ménfőcsanakon, Győrújbaráton és Nyúlon élő reformátusokat összegyűjtsük egy közösségbe. Kinyílt az ajtó és azóta sokan beléptek rajta, református hívek, az evangélium szavát meghallók, útkeresők és érdeklődők, évek óta itt lakók és beköltözők - így együtt vagyunk a Győrújbarát-Ménfőcsanaki Református Missziói Egyházközség. Azóta lett presbitériumunk, az istentiszteleteken túl elindult a gyerekekkel való munka, az évenkénti konfirmáció, a hitoktatás. Saját helyünk nem volt, a győrújbaráti önkormányzat biztosított az első években megfelelő helyet. A gyülekezet nőtt, több év után éreztük már, hogy szűkek a kereteink.

2018-ban aztán saját parókia és templom építéshez kaptunk támogatást. Lehetőséget kaptunk, hogy kinyíljon egy újabb ajtó. Sajnos saját telek nélkül nem tudtunk új épületeben gondolkozni ezért más megoldást kellett néznünk. Sok keresgélés és imádság után így találtunk rá az éppen eladó Jóbarát Sörözőre, ami Győrújbarát kedvelt tekézője volt, korábban pedig ÁFÉSZ-bolt. A Dunántúli Egyházkerülettel egyeztetve megvásároltuk az épületet és elindult a tervezés és a kivitelezés - hogy hajléka legyen a gyülekezetünknek és megfelelő feltétele legyen a lelki életnek, a bővülő szolgálati területeknek.

Ilyen volt:

img_20181118_124114.jpg
Most itt tartunk:img_20200228_105426.jpg

Ami megszületett, az nem klasszikus templomépület, nem a megszokott gyülekezeti ház, nem tradicionális parókia - az épület korlátai miatt nem lehetett a megszokott módon gondolkodni. A cél egy komplex gyülekezeti központ négy funkcióval egy helyen: templom, azaz helye az istentiszteleteknek; közösségi helyiségek azaz tér a csoportmunkára, szolgálatokra; lelkészi hivatal; parókia. A munkálatok sok nehézség és tervezés után elkezdődtek és most értünk el odáig, hogy lassan beköltözhetünk. A munkálatoknak azonban még koránt sincs vége, külső munkálatok, belső rendezés is bőven vár még ránk, és sok tervet el is kell napolni, amelyek megvalósítására egyelőre nincs lehetőségünk.

Sajnos a rendelkezésre álló összeget jelentősen meghaladta az építkezés költsége, hisz egy átalakításnál meglepetések is érik az építtetőt, a munka közben kerülnek elő problémák. Ehhez járul hozzá az, hogy az elmúlt években nőttek az árak. Mégsem adtuk fel, a gyülekezet tagjai erőn felül adakoztak és az egyházközség tartalékait is ide csoportosítottuk át. Ezáltal az az anyagi keret is elveszett, amivel a néhány szükséges plusz munkát és a templom berendezést biztosítottuk volna. Így lett egy épületünk, amit nem tudunk olyan méltón berendezni, ahogy azt szerettük volna.

Nagy öröm számunkra, hogy ebben segítséget kapunk a Pápai Egyházmegyétől és az egyházmegye gyülekezeteitől, hogy a március 15-i perselypénzt közösségünk kapja meg. Minden forintnak, amit a testvérektől kapunk, már megvan a helye és a célja:

 • leendő széksorok (száz darabra van szükségünk első körben)
 • úrasztala és pulpitus, a református istentisztelethez méltó berendezések
 • a közösségi termek bútorzata
 • eszközök és berendezés a gyerekistentisztelethez és a babaszobához

Mindez arra kell, hogy elindulhasson az élet, hogy egy újabb nagy lépést tudjunk megtenni. Hogy ki tudjuk nyitni ezt az újabb ajtót, a templom kapuját, behívva azokat, akik évek óta részei a közösségnek és hívogatni azokat, akik keresik az Istennel való kapcsolatot.

Ilyen volt a leendő "Templomtér", ahol az istentiszteleteinket tartjuk majd (ez volt a tekéző):

img_20181016_095715.jpg

Ilyen lett:

img_20200227_145407.jpg

img_20200227_145151.jpg

Ilyen volt a leendő "Fogadótér", ami a fő közösségi helyünk lesz (ez volt a söröző):

img_20181016_095824.jpg
Ilyen lett:

img_20200227_145234.jpg

img_20200227_145244.jpg

Reményeink és terveink szerint a március 15-i vasárnapon kapott perselypénzekből és további lehetőséget felkutatva elkezdhetjük berendezni gyülekezeti központunkat és pár hónap múlva azok, akik erre a célra adakoztak, belépve az ajtón, láthatják majd, miben is tudtak segíteni nekünk.

(Ha a perselypénzen kívül szeretné vagy tudná segíteni adományaival építkezésünket, a Győrújbarát-Ménfőcsanaki Református Missziói Egyházközség számlaszáma: 10918001-00000076-80670006. A lelkipásztor címe: bellapeter.ref@gmail.com)

Legyen Istené a dicsőség!

 

Szólj hozzá!

Ki vagy?

2020. január 31. 17:23 - Bella Péter

Jónás könyve - negyedik rész

Olvasmány: Jónás 1,1-10
Alapige: Jónás 1,7-10

close-up-of-hand-holding-text-over-black-background-326576.jpg

A „Ki is vagyok?” probléma

Ismerjük a kérdést: "Ki vagy? Mondd el pár mondatban, mutasd be magad röviden." Egyáltalán nem egyszerű, megvallom őszintén, nekem nagyon nehéz feladat ez. Többször megkértek már erre, amikor nagyobb feladatot vállaltam a Csillagponton vagy amikor elkezdtem egy internetes oldalra írni. Ha lenne pár oldalnyi hely, egyszerűbb lenne, de pár mondatban leírni? Hogyan? Mit emeljek ki? Mi határoz meg a legjobban? Mi mutat meg a legjobban? Nekem biztos, hogy hosszú időt kell eltöltenem ilyenkor a billentyűzet felett. Legutóbb, egy kis körben három mondatban kellett bemutatkozni, lehetetlen küldetés volt.
Persze aztán valahogy mindig sikerül, általában belekerül, hogy honnan származom, hogy mivel foglalkozom, hol élek. Az alapdolgok, amiken keresztül megismerni nem lehet, de valami lényegeset és jellemzőt talán át tudok adni magamról.

Tovább
Szólj hozzá!

Egy hajóban vagyunk

2020. január 08. 09:25 - Bella Péter

Jónás könyve - harmadik rész

Olvasmány: Lukács 18,9-14
Alapige: Jónás 1,5-6

silhouette-photography-of-boat-on-water-during-sunset-1118874.jpgKijózanító történetek

Sok minden miatt szeretem a Bibliát. Az egyik, hogy nagyon sok kijózanító mondat, kijózanító történet van benne. Az egyik legnagyobb és egyben legkevésbé észrevehető hibánk nekünk, hívőknek, a gőg. Az a hívő gőg, ami teljesen szembemegy azzal az alázattal, amit Jézustól látunk. Az a hívő gőg, ami akár pár mondat alapján képes bírálni és elítélni, ami – észre sem vesszük – egy vallásos igazságosztóvá tesz minket.
Nagy hiba ez és túl könnyen beleeshetünk. Hogy mi keresztények, meglapogatjuk egymás vállát, megdicsérjük magunkat, hogy mennyire nagyszerűek vagyunk, bezzeg a bűnös világ a falakon kívül, milyen szörnyű, a hitetlen emberek tudatlansága, de jó, hogy mi nem vagyunk olyanok… Most persze sarkítok, de nagyon sokszor válunk ítélkező, büszke, szeretetlen emberekké.
Jónás könyve pont ilyen reakciók miatt is íródott. Isten a mindenkori népének üzen vele, a könnyen önfejűvé váló, önmagát jobbnak tartó népnek, amelyik nagyon könnyen elfelejti, hogy egyedül a kegyelem és Isten kiválasztó és megtartó szeretete az, ami miatt mi a templom falain belül vagyunk és nem kívül. Kijózanító könyv egy bukdácsoló prófétával. És a mai résszel, amiben a próféta ismét csak leszerepel. És közben tükröt tart elénk, érdemes figyelni.

Tovább
Szólj hozzá!

Kis dolgok, nagy szeretettel

2019. december 24. 20:22 - Bella Péter

Szenteste - 2019.

Alapige: Lukács 2,1-20 és 1János 3,18-23

close-up-photography-of-lighted-candles-722653.jpgEgy dal utóélete

Az elmúlt hónapokban nagyon fontos lett egy dal, egy kortárs keresztény templomi énekről van szó. Már a születése izgalmas: pár éve egy hétre egy New York-i protestáns templomban összegyűlt néhány teológus, lelkész, komolyzenész és nem a fő sodorhoz tartozó független zenész. Volt egy témájuk: szolgálatra hívó és indító istentisztelethez új dalokat szerezni és fel is venni az egy hét alatt. Az egyik dalnak a címe magyarra fordítva ennyi: Kis dolgok nagy szeretettel. A dal az egymáshoz való odafordulásról, a rászorultak szabad segítéséről szól, arról, amit mindenki meg tud tenni: kis dolgokról, amik mögött nagy szeretet van, ugyanis Jézus ezt kérte tőlünk.
A dal és főleg a címe nem eresztett, újra és újra visszatértem hozzá, mert valami nagyon lényegesre világít rá. Arról beszél, aminek a kereszténységnek valójában lennie kellene. És most idehozom a közösség elé mindazt, amire eddig ráébredtem. Fogadjátok szeretettel továbbgondolásra, egy kis prédikáció nagy szeretettel.

Tovább
Szólj hozzá!

Viharban

2019. december 13. 10:41 - Bella Péter

Jónás könyve - második rész

Isten büntetése?

Jónás elég nagy bajban van. Jó messzire a parttól, a hajó, amin utazik, hatalmas hullámok között hánykolódik, a hajótest recseg-ropog, betör a víz. A Biblia szerint nagy a szél. Nagy a vihar.
Jónás könyve – múlt héten beszéltünk róla – egy komoly irodalmi tehetséggel megáldott ember munkája, röviden, de nagyon gazdagon megírt történet, izgalmas, érdekes és ami a legfontosabb: tanítani akar. Akár valós történet, akár egy Isten által ihletett irodalmi alkotás, tulajdonképpen ez mindegy is, mert az igazság ott van benne, Istenről és emberről. Múlt héten onnan indultunk, hogy a próféta kap egy konkrét feladatot, Isten a népét nyomorgató és zsarnok birodalom fővárosába, Ninivébe kell menni, hirdetni Isten üzenetét. Jónás az ellenkező irányba indul el, az akkor ismert világ végére, a mai Spanyolországba vált jegyet. Arról beszéltünk, Jónás alapján, hogy aki nemet mond Istenre, az egyben távolodik is, a távolodás pedig minden esetben menekülés. A menekülés pedig rabság. A helyzet nem lesz jó, semmiképpen.
Jónás kilép az életéből, a feladatából. Ez már önmagában rossz. Erre még ez is: egy hatalmas vihar éri el, ami életveszélyes, a hajósok érzik, hogy nem fogja bírni a hajó. Miért ez a vihar? Isten meg akarja büntetni engedetlen prófétáját? Az szemtelenül nemet mondott, ezért odacsap neki?
Többről van itt szó, ezt fogjuk ma megnézni, több van ebben az Isten által támasztott igen nagy viharban.

Tovább
Szólj hozzá!

Doboznyi törődés - 2019

2019. december 10. 07:19 - Bella Péter

plaka_t_cpsdbz_19.jpg

Mi ez?
A tavalyi évekhez hasonlóan idén decemberben is megszervezi gyülekezetünk a "Doboznyi törődés" cipősdoboz akciót, aminek célja adományok gyűjtése Ménfőcsanakon és Győrújbaráton élő nehezebb sorsú gyermekek és családjaik számára, hogy helybéliek segítsenek a helybéli gyermekeknek és családoknak, biztosítva azt, hogy az ajándékok a megfelelő, rászoruló családokhoz jusson el.

Amit kérünk: főleg ajándék (játék, papír-írószer, könyv, kozmetikum), de lehet tartós élelmiszer. A megajándékozottak listáját a helyi Családsegítő Szolgálatok rakják össze.

Szívesen segítene?
Vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon a +36 20 454 09 58 számon vagy email-en a reformatus.kilato@ gmail.com címen, hogy életkor és nem szerint egyeztetett gyermek(ek)nek, családnak segíthessen. Így minden megajándékozott személyre szabott csomagot kaphat. 
A rászoruló családok számára külön tartós élelmiszert is gyűjtünk, amelyet szintén a gyűjtőpontokon lehet leadni.

Meddig tart az akció?
Az adományokat december 3. és december 19. közötti időszakban várjuk.

Hol adhatom le a csomagomat?
Győrújbaráton:
Könyvtár;
Pitypang Óvoda;
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola;
Családsegítő Szolgálat (Fő u. 1.);

Ménfőcsanakon:
Ménfőcsanaki Művelődési Ház - Bezerédj Kastély (hétköznapokon 9-19 óra, szombaton 15-19 óra);

Istentiszteleteinken:

Győrújbaráton vasárnaponként 10 órakor a Timaffy László Művelődési Otthonés Faluházban;

Partnereink:
Családsegítő Szolgálat, Győrújbarát;
Győri Család-, és Gyermekjóléti Központ;
Könyvtár, Győrújbarát;
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Győrújbarát;
Pitypang Óvoda, Győrújbarát;
Petőfi Sándor Általános Iskola, Ménfőcsanak;
Ménfőcsanaki Művelődési Központ;

Győrújbaráti Polgárőr Egyesület  ;
Illés Nyomda, Győr;

Partnereinknek köszönjük az együttműködést!

Információ, kapcsolat:
telefon - +36 20 454 09 58
email - reformatus.kilato@gmail.com

Köszönettel várjuk felajánlásaikat!

Liptai-Vangyel Eszter szervező és Bella Péter református lelkész

Szólj hozzá!

Az ellenkező irányba!

2019. november 23. 10:08 - Bella Péter

Jónás könyve - első rész

shallow-focus-photo-of-road-sign-on-pole-3162073.jpg
Nem csak gyerekeknek

Amikor azt mondom, hogy Jónás próféta könyvével fogunk a következő időszakban foglalkozni, akkor sokunknak biztos gyerekbibliába illő képek ugranak be. Hisz Jónás története meseszerű: menekülés, a vihar, a cet, ami lenyeli, majd kiköpi, később a bokor, ami alá beül, majd, ami elszárad. Mint egy mese. Vigyázzunk ezzel, baj, ha a gyerektörténetek közé száműzzük, mivel nagyon is felnőtt témákat feszeget ez a könyv.
Jónás könyve a bibliatudósok mai álláspontja szerint egy nagyon nehéz és zűrzavaros időszakban íródott, akkor, amikor Izráel visszatért a babiloni fogságból és újjá kellett építeni az országot úgy, hogy közben elveszítették a függetlenségüket és idő közben oda költözött népekkel kellett megosztani a területet. Jónás neve visszaköszön a királyok második könyvében. Hogy ő az? Lehet, de nem tudjuk.
Az évszázadok során sokféleképpen olvasták ezt a könyvet: Jónás próféta életének egy epizódja és csodálatos élete; egy meseszerű történet; Krisztusról való prófétikus írás. Legújabban egy tanító jellegű novellának tűnik, tele igazsággal és üzenettel arról, hogy Isten népének felelőssége a misszió más népek között.
Megtörtént és pont így történt? Vagy csak egy ihletett író csomagolt bele történetében fontos tanításokat? Én hadd adjak szabadságot ennek az eldöntésben, hisz az üzeneten nem változtat. Istennek van hatalma a valós életben is véghez vinni a csodákat, de az üzenet akkor sem csorbul, ha egy nagyon tehetséges író tanító példázatáról van szó.
És még valami, mielőtt belekezdünk, ami még hozzátehet: a főhős Jónás, Amittaj fia. A név galambot jelent, ami Izráel egyik jelképe volt, az apa nevének jelentése pedig az Úr kegyelme. Így is értelmes: Isten népe, ami az Úr kegyelméből létezik. Ez volt az Ószövetségi nép és ide tartozik az újszövetség népe, az egyház, benne ez a gyülekezet is. Nem csak gyerekeknek szól, remélem ezt a következő vasárnapokban be tudom bizonyítani.

Tovább
Szólj hozzá!

"Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak?"

2019. október 19. 11:42 - Bella Péter

Tíz bátorító ige - 10. rész

Olvasmány: Márk 10,46-52
Alapige: Lukács 18,1-8 (7a)

oleg-laptev-qrkjwe6yfjo-unsplash.jpgHogy kerül ez ide?

Egy nagy születésnapi vacsorára és együttlétre kapok meghívást egy gyerekkori barátomhoz. Kerek év, úgy gondolta egy estére összegyűjti a barátait, akik mindig mellette voltak, segítették, akikre számíthatott, örömmel megyek, jó társaság. A fogadás elkezdődött, elég sokan vannak, jó összefutni a régi ismerősökkel, folyamatosan bele-bele ütközöm rég nem látott ismerősökbe. Aztán az egyik teremből kifordulva meglátok valakit, aki nagyon nem illik oda, valaki, aki korábban sokszor tett keresztbe az ünnepeltnek, folyamatosan gáncsolta. Mit keres ez itt? Jogos a kérdés, ami felötlik bennem: hát, hogy kerül ez ide? Még egy példa: A nagyon tehetséges, de ismeretlen nehéz sorsú szobrász végre lehetőséget kap, hogy egy köztéri szobrot készítsen a településen. Vannak támogatói és vannak ellenzői, nagy a harc, de végül sikerül, a szobrász végre anyagilag is jobb helyzetbe kerül egy időre ráadásul ismertté válik az egyébként szép alkotása. Eljön az ünnepélyes felavatása a szobornak, sokan vannak jelen: a család, a polgármester, a barátok, mecénásai és még valaki mosolyog az első sorban, nagy gratulációkat mondva – az, aki a legjobban, leghangosabban harcolt a szobrász ellen. A szobrászban önkéntelenül felszakad a kérdés: hogy kerül ez ide?
Hogy kerül ez ide? Mai példázatunkkal kapcsolatban is felmerülhet ez az őszinte kérdés. Példázat, ami Istenről beszél, sok ilyen van az evangéliumokban: az Atya, aki hazavárja tékozló fiát, a jó pásztor, a nagy király és még sorolhatnánk. De hogy kerül ide, ebbe a sorba egy bíró, aki nem ismer sem emberi erkölcsöt, sem isteni törvényt? Mi köze lehet Istennek egy ilyen emberhez, aki úgy ítélkezik, hogy nem méltó hozzá?
Erre keresünk ma választ. Mert van, ahogyan Pilátus is belefér a krédóba, van helye a hitvallásban, ennek a hamis bírónak is van helye az evangéliumokban. Kérdés, hogy jól olvassuk-e ezt a példázatot?

Tovább
Szólj hozzá!

"Én veletek vagyok a világ végezetéig..."

2019. október 12. 16:56 - Bella Péter

Tíz bátorító ige - 9. rész

Olvasmány: 2Mózes 3 válogatott  versek és Máté 28,16-20
Alapige: "...és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Máté 28,20b

birds-clouds-dawn-70577.jpg
Búcsúzásaink

Ha itt lenne a feleségem, elmondhatná, mennyire rosszul búcsúzkodom. Egyszerűen nem megy, ha mondjuk felszáll a vonatra, akitől elköszönök, már jövök is el onnan. Persze a fordítottját sem várom el, nem kell miattam ott fagyoskodni a kapuban, amíg mindent beállítok az autóban az indulás perceiben. Elköszöntünk egymástól, ölelés, pár szó, köszönés. Valahogy nekem nem megy, nem tudom jól kezelni az ilyen helyzeteket.
Más ügyesebb, jobban működik ilyenkor, de az biztos, hogy búcsúzkodni senki sem szeret, hisz az esetek nagy százalékában olyan embertől válunk el, köszönünk el, akivel jó együtt lenni, aki fontos nekünk, akit szeretünk. Elköszönni nem jó, mert nem lehet tudni, mikor találkozunk, mert újra messze leszünk egymástól. Miért hozom ezt ide? Mert egy búcsúzás mondatai vannak a mai igében. Legalább is, búcsúzásnak tűnik, ahogy a feltámadott Jézus „átadja a stafétát” mennybemenetele előtt a tanítványoknak. Búcsú, de furcsa, nem olyan, amilyeneket mi át szoktunk élni.

Tovább
Szólj hozzá!

"Sok verébnél értékesebbek vagytok..."

2019. augusztus 03. 18:19 - Bella Péter

Tíz bátorító ige - 8. rész

Olvasmány: Lukács 12,1-12;
Alapige: "Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!" Lukács 12,7 blur-close-up-daylight-460960.jpg

Isten furcsa nyilvántartása

Egy kérdéssel hadd kezdjem: Ki az, aki pontosan meg tudja mondani, hány hajszála van most? Kopasz embernek nem ér… Milyen kérdés ez már, hogyan tudnánk, túl sok van belőle, konkrétan – megnéztem – 70 ezer és 150 ezer között (szőkéknek a legtöbb, vöröseknek a legkevesebb). Hát, a 70 ezer is túl sok, hogy számolgassuk. Ezért is olyan hihetetlen Jézus példamondata, hogy Isten pontosan tudja minden hozzá tartozó ember aktuális hajszál-mennyiségét.
De miért ez a furcsa mennyei nyilvántartás? Mit tesz hozzá egy keresztény ember életéhez ez a tudat? Mi a jelentősége? Miért van mindez egy bátorításról szóló prédikáció-sorozatban? Természetesen Jézus nem a keresztény emberek hajmennyiségének fontosságára akart itt utalni, a mondat túlmutat önmagán. Hogy miről is szól mindez, hogy mit adhat nekünk, ahhoz persze a körülötte lévő igék is kellenek, ez a mondat sem áll önmagában, keressük meg együtt a mai bátorító, megerősítő üzenetet.

Tovább
Szólj hozzá!

"Boldogok, akik békét teremtenek..."

2019. június 13. 16:56 - Bella Péter

Tíz bátorító ige - 7. rész

blur-charity-collaboration-1493374.jpg

Kik a boldogok…

Az egyik boldogmondást hoztam mára. Jézus mondatai a boldogságról, a hegyi beszéd része ez a pár mondat. Fontos sorok, mert fontos a téma is. Hisz ki az közülünk, aki nem akar boldog lenni? Ki az, aki ezt elengedné? Jézus tudta jól, mi zajlik az ember szívében, gondolataiban.
Jézus nem arról beszél, hogy mi kell ahhoz, hogy feldobott legyél. Nem arról beszél, hogy mi teszi kellemessé az életet. A boldog emberi állapothoz ad instrukciókat. Szeretem a boldogmondásokat, mert meglepetéseket okoznak. Jézus máshonnan közelít, mint azt várnánk. Meglep, ha az ember értőn és odafigyelve olvassa, felkapja a fejét. Boldogok a sírók? Az irgalmasok? Nem a nevetők a boldogok, nem a dúsgazdagok, nem a sikeresek, a törtetők?
Érdemes elgondolkodni, hogy vajon mi lenne a bulvársajtó nyolc boldogsága? Mi lenne a motivációs trénerek nyolc boldogsága? A politikum nyolc boldogsága? A gazdasági elit nyolc boldogsága? Hogy mi az emberi vágyakozás nyolc boldogsága? Mindezekkel az a baj, hogy olyanok lennének, mint egy lakatlan szigeten, a velünk együtt kisodródott hajóroncsokból összetákolt kunyhó, ideig-óráig ad védelmet, de a nagyobb igénybevételt nem tudna kibírni és nem is kényelmes, hisz az építőanyag sem megfelelő, sem az építőnek nincs sok tudása. Jézusnak van rendes építőanyaga és tudja is, hogyan lehet megfelelő házat építeni. A boldogmondások a stabil, nehézségeket is kibíró, mélyen gyökerező és körülményektől független boldogságot adják elénk. Ezekből ma egyről fogunk beszélni.

Tovább
Szólj hozzá!